Search   
Newsletter

Voorwaarden

Reservering en betaling 

U kunt reserveren d.m.v. het invullen van het reserveringsformulier op de website. Nadat de reserveringsbevestiging/factuur door ons naar het door u opgegeven emailadres verzonden is, is de reservering definitief *. De aanbetaling bedraagt 30 % van de huursom, te voldoen bij reservering. Het restant dient 8 weken voor aanvangsdatum van de huur bij ons in bezit te zijn. De administratiekosten voor een reservering bedragen 25 euro. Indien de huurperiode binnen 8 weken na reservering ingaat dient de gehele huurprijs ineens te worden voldaan. Een niet-tijdige betaling geeft ons het recht om de reis te annuleren en de annuleringskosten aan u door te berekenen.

* Indien u uitsluitend informatie wenst over de beschikbaarheid van een accommodatie kunt u dit aanvragen door het invullen van het contactformulier op de homepage van onze website, u vindt dit onder het tabblad Contact.  


Aankomst en vertrek

De huurprijzen van de accommodaties zijn weekprijzen en gebaseerd op aankomst en vertrek op zaterdag, tenzij anders vermeld. Op de zaterdag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten. Bij vertraging en/of wijziging dient u ons direct op de hoogte te brengen. Bij niet tijdige melding kunnen wij geen verantwoording nemen voor de eventuele gevolgen en zijn de daaruit ontstane kosten geheel voor rekening van de huurder.


Aantal personen

Het aantal personen waarvoor geboekt is, staat vermeld op de boekingsbevestiging. Het is niet toegestaan om met meer personen, als vermeld op de bevestiging, de accommodatie te bewonen. Bij overtreding zullen de extra kosten in rekening worden gebracht of zult u niet worden toegelaten tot de accommodatie.


Preferenties en essenties

De door u eventuele doorgegeven wensen (preferenties) bij boeking geven geen garantie. Als de planning van de accommodatieverschaffer het toelaat zal er rekening gehouden worden met de preferentie. Als een speciale voorkeur dermate belangrijk is dat het al dan niet boeken hiervan afhangt, dan spreken we van een essentie. Essenties gaan in overleg met Tritt - Case in Toscana en dienen bij boeking uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden. U heeft een schriftelijke bevestiging van de essentie nodig op uw reispapieren.


Inclusief en exclusief

Onderaan de prijstabel van de accommodatie staat aangegeven welke kosten inclusief en exclusief zijn. Kosten exclusief kunnen verplichte kosten  zijn of vrijblijvende extra’s welke bijgeboekt kunnen worden. Er staat tevens bij of deze kosten bij boeking of ter plaatse voldaan dienen te worden. Extra services als een reis- en annuleringsverzekering (annuleringsverzekering max. 7 dagen na boeking) of een overtocht kunnen via de website van Tritt- Case in Toscana, door u zelf gereserveerd worden. Houdt u er rekening mee dat u deze extra services pas boekt wanneer u de definitieve bevestiging, oftewel de factuur per mail ontvangen heeft.


Kwalificatiesysteem

Tritt - Case in Toscana hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van het aantal sterren wordt aangegeven wat u van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de faciliteiten van de accommodatie en de inrichting van de kamers en appartementen, maar ook met de sfeer en de ligging van de accommodatie. Het kan dan ook voorkomen dat Tritt - Case in Toscana een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.


Wijzigen 

Bij wijziging van een eenmaal gereserveerde accommodatie, is de huurder een bedrag van € 27 per accommodatie aan administratiekosten verschuldigd. De wijzigingen gaan in overleg met de verhuurder o.b.v. beschikbaarheid. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel andere accommodatie vallen onder de annuleringsbepalingen. 


Annuleren

Huurder is slechts gerechtigd tot annulering tegen voldoening van annuleringskosten. Annuleringen dienen schriftelijk ingediend te worden bij Tritt – Case in Toscana.
Bij annulering is men naast de reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de hoofdboeker van de reis: 

- bij annulering na verzending van het boekingsformulier en tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% = de aanbetaling; 
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag tot de vertrekdag (inclusief) en het voortijdig vertrekken uit de geboekte accommodatie: de volledige reissom.


Verzekeringen ( zie ook inclusief en exclusief )

Tritt - Case in Toscane kan bemiddelen voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Op onze website, bij services, heeft u de mogelijkheid een kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten bij ‘de Europeesche’  (annuleringsverzekering max. 7 dagen na boeking). Houdt u er rekening mee dat u de verzekering pas afsluit nadat u de definitieve bevestiging, oftewel de factuur per mail ontvangen heeft. In het andere geval wordt er van uitgegaan, dat uzelf voor de verzekering zorg draagt. 


Aansprakelijkheid

Tritt - Case in Toscana is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, ongeval of letsel aan personen of goederen, door welke oorzaak dan ook. Ook accepteren wij geen aansprakelijkheid voor enig voorval veroorzaakt door nalatigheid. Voorts wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele wijzigingen en bouwactiviteiten die buiten ons medeweten zijn ondernomen of  doorgevoerd.  Dit geldt ook voor invloeden van buitenaf, zoals (bouw)activiteiten georganiseerd door de gemeente buiten ons weten om. De getoonde foto's geven slechts een indicatie van de betreffende accommodatie en kunnen afwijken. De prijzen voor het opvolgende jaar zijn aangegeven onder voorbehoud.


Klachten

Alle accommodaties zijn privé-eigendom en zijn door ons ter plaatse zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn, neem dan binnen 24 uur na aankomst direct contact op met de verhuurder en direct met ons. Wie zonder overleg eigen maatregelen neemt, doet dit geheel op eigen verantwoording en voor eigen rekening. Alleen klachten die na terugkomst binnen 14 dagen schriftelijk zijn aangemeld, worden door ons in behandeling genomen.


Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Copyright

Niets van de website van Tritt-Case in Toscana mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tritt – Case in Toscana.


Ter plaatse

Waarborgsom
Bij aankomst dient u een waarborgsom contant te betalen, credit cards kunnen niet worden geaccepteerd tenzij uitdrukkelijk vermeld. Deze borg krijgt u uiteraard aan het einde van de vakantie terug, na verrekening van eventuele schade of extra schoonmaakwerkzaamheden.

Eindschoonmaak
Bij iedere accommodatie  is aangegeven of de eindschoonmaak is inbegrepen of dat deze ter plaatse betaald dient te worden. Wanneer de eindschoonmaak - al dan niet tegen betaling - voor u gedaan wordt, dan dient u bij vertrek de accommodatie,  bezemschoon achter te laten en dient het huisvuil weggegooid te zijn. Indien dit niet het geval is kan er een verrekening plaatsvinden middels het inhouden van de borgsom.

Zwembaden
Voor locaties accommodaties met zwembad dient u er rekening mee te houden dat het zwembad niet het hele jaar open is en niet verwarmd. Als uw boeking buiten de periode van midden mei tot eind september valt, kan het zwembad gesloten zijn. De aangegeven openingsperioden  zijn betrekkelijk en weersafhankelijk. In de avond zijn de meeste  zwembaden gesloten. Sommige zwembaden zijn op basis van zout water en daarmee chloorvrij. Het kinderbad icoontje houdt in dat er een kindergedeelte aanwezig is in het zwembad of een apart kinderbad. Het kan bij uitzondering voorkomen dat een (al dan niet privé-)zwembad in onderhoud of reparatie is, of dat het water gereinigd dient te worden. Voor eventueel hieruit voortvloeiend ongemak kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden. 

Water-, elektriciteitsvoorziening en wegennet
In Italië kan het voorkomen dat er storingen zijn in de water- en elektriciteitsvoorziening. Wij kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid accepteren. Veel van de accommodaties zijn landelijk gelegen en zijn mogelijk alleen bereikbaar via onverharde wegen. 

Gebruik van faciliteiten
Er bestaat de mogelijkheid dat van de in de beschrijving genoemde faciliteiten (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt. Zo kan het voorkomen dat het zwembad, de sportfaciliteiten, het restaurant, om welke reden dan ook, in het voor- of naseizoen nog niet geopend resp. reeds gesloten zijn. Soms brengen eigenaren van genoemde faciliteiten tijdens het seizoen wijzigingen aan in tarieven, openings- en sluitingstijden. In sommige gevallen zijn faciliteiten verpacht aan derden. We kunnen hier geen aansprakelijkheid nemen, maar zullen er alles aan doen zo goed mogelijk te bemiddelen.

Wi-Fi, televisie
De beschikbaarheid van een  Wi-Fi zone of Wi-Fi in de accommodatie staat op onze website vermeld. U dient zelf voor een laptop met wireless aansluiting te zorgen. Bij twijfel kunt u dit altijd bij ons navragen. Houdt u er echter rekening  mee dat de internetverbinding in Toscane wisselend of matig zijn. Wij kunnen hier helaas geen aansprakelijkheid voor nemen. Als er een  televisie of satelliet televisie aanwezig is, dient u  er rekening mee te houden  dat er vaak alleen Italiaanse zenders beschikbaar zijn.

Communicatie
Houdt u er rekening mee dat niet alle eigenaren de Engelse en/of Duitse taal goed beheersen. De bezetting van de receptie verschilt per accommodatie. Heeft u vragen of komt u er niet uit bij de eigenaar? Laat het ons weten, wij bemiddelen graag voor u.

Honden
Bij sommige accommodaties zijn honden toegestaan, al dan niet tegen betaling. De hond  is altijd op aanvraag en dient bij boeking opgegeven te worden. Houdt u zich aan de regels van de verhuurder m.b.t. uw huisdier. Een EU-paspoort voor uw huisdier is verplicht. Hiervoor raden wij u aan contact op te nemen met uw dierenarts.

Toeristenbelasting
Bij veel gemeenten in Toscane is met ingang van 1 maart 2012 een toeristenbelasting ingevoerd. Deze belasting is van toepassing op overnachting van niet-ingezetenen vanaf ca. 12 jaar, voor een maximum van 13 opeenvolgende nachten.

 

© 2000 - 2024 Tritt - Case in Sardegna
holiday@tritt-sardinia.com · (+31) (0)85 833 0044